Articles by "Paper Planes"
Showing posts with label Paper Planes. Show all posts
POPULAR SONGS 2023 / 2024 & LYRICS, top songs, billboard 100, best new songs, song lyrics, trending, charts, letra, lirik lagu, sarki sözleri,
เธอช่างดูดี luxury girl
อยากจะรู้เธอชอบคนแบบไหน
พอจะครองใจเธอได้ไหม

ก็คนนี้ น่ะตรง type
ไม่ว่าคนไหน ไม่สู้เธอ
ก็คนนี้ อยากจองไว้
ไม่อยากให้ใคร มาพบเจอ
รวบรวมความกล้า
ทักเข้าไปคุยอย่าง friendly
แต่เธอตอบมาว่า
เธอไม่ชอบคนทรงนี้

ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
เธอไม่อินกับผู้ชาย bad boy
ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
เธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อย
โธ่พ่อหนุ่ม bad boy bad boy
ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
ปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่ม good boy

ตื๊อตื๊อหน่อย
ให้เธอ ให้เธอ ให้เธอ เขว
ยื้อยื้อหน่อย
วิ่งดิ วิ่งดิ วิ่งดิ เอ๋
กล้ากล้าหน่อย
no matter what they what they say
เอาชนะใจเธอทำไมมันยากจัง

ก็คนนี้ น่ะตรง type ไม่ว่าคนไหน ไม่สู้เธอ
ก็คนนี้ อยากจองไว้
ไม่อยากให้ใคร มาพบเจอ
รวบรวมความกล้า
ทักเข้าไปคุยอย่าง friendly
แต่เธอตอบมาว่า
เธอไม่ชอบคนทรงนี้

ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
เธอไม่อินกับผู้ชาย bad boy
ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
เธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อย
โธ่พ่อหนุ่ม bad boy bad boy
ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
ปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่ม good boy

ชอบจริงจริงไม่ได้มาหลอก
ไม่เจ้าชู้เธอก็ดูออก
ถ้าเปลี่ยนใจเธอค่อยมาบอก
รอตรงนี้ให้เธอมากอด
ชอบจริงจริงไม่ได้มาหลอก
ไม่เจ้าชู้เธอก็ดูออก
ถ้าเปลี่ยนใจเธอค่อยมาบอก
รอตรงนี้ให้เธอมากอด

ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
เธอไม่อินกับผู้ชาย bad boy
ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
เธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อย
โธ่พ่อหนุ่ม bad boy bad boy
ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
ปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่ม good boy

โธ่พ่อหนุ่ม bad boy bad boy
ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
ปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่ม good boy