Articles by "Beer Phrom Phong"
Showing posts with label Beer Phrom Phong. Show all posts
POPULAR SONGS 2023 / 2024 & LYRICS, top songs, billboard 100, best new songs, song lyrics, trending, charts, letra, lirik lagu, sarki sözleri,
มื้อนี้มีดอกไม้ อ้ายเก็บเอามาฝาก
ข้ามมาแต่ฟาก โคกท่งดงบักอี่
หมายเอามาต้อน อ้อนสาวผู้งามขำ
จากคนตัวดำที่ฮู้ว่าสิทธิ์ฮักแทบบ่มี

ออนซอนหลายยามเจ้าย้ายหย่าง
ออนซอนร่างเจ้าหย่างยิ้มแต่ละที
บาดใจคัก โอ๊ย จนสะบักสะบอม
คิดนำอ่อมอ่อม คิดฮอดคนดี มันคิดฮอดอยู่บ่เซา

กะเลยตื่นแต่เช้า เพื่อเข้าป่าฝ่าดง
บืนไปตามใจประสงค์จั๊กตกต่ำตกสูง
ใจประสงค์ต้าน ได้หมายหมั้นต่อแขน
หากว่าเป็นสายแนนให้พ้อดอกฮักดังใจมุ่ง
อย่าเด้อฟ้า อย่าแกล้งให้หวังได้บ่

เห็นว่าเป็นคราบเงาะที่ถอดรูปบ่ได้
สินบกราบเอาคันเจ้าแนมซอดหัวใจ ดอกไม้นี้ฮับไว้ได้บ่

มื้อนี้มีดอกไม้ อ้ายเก็บเอามาฝาก
ข้ามมาแต่ฟาก โคกท่งดงบักอี่
หมายเอามาต้อน อ้อนสาวผู้งามขำ
อยากให้เจ้าจำ ว่าตั้งใจอีหลี
สิพอมีหวังแนบ้อ

ออนซอนหลายยามเจ้าย้ายหย่าง
ออนซอนร่างเจ้าหย่างยิ้มแต่ละที
บาดใจคัก โอ๊ย จนสะบักสะบอม
คิดนำอ่อมอ่อม คิดฮอดคนดี มันคิดฮอดอยู่บ่เซา

กะเลยตื่นแต่เช้า เพื่อเข้าป่าฝ่าดง
บืนไปตามใจประสงค์จั๊กตกต่ำตกสูง
ใจประสงค์ต้าน ได้หมายหมั้นต่อแขน
หากว่าเป็นสายแนนให้พ้อดอกฮักดังใจมุ่ง
อย่าเด้อฟ้า อย่าแกล้งให้หวังได้บ่

เห็นว่าเป็นคราบเงาะที่ถอดรูปบ่ได้
สินบกราบเอาคันเจ้าแนมซอดหัวใจ

กะเลยตื่นแต่เช้า เพื่อเข้าป่าฝ่าดง
บืนไปตามใจประสงค์จั๊กตกต่ำตกสูง
ใจประสงค์ต้าน ได้หมายหมั้นต่อแขน
หากว่าเป็นสายแนนให้พ้อดอกฮักดังใจมุ่ง
อย่าเด้อฟ้า อย่าแกล้งให้หวังได้บ่

เห็นว่าเป็นคราบเงาะที่ถอดรูปบ่ได้
สินบกราบเอาคันเจ้าแนมซอดหัวใจ
ถึงแม่นฮู้ว่าเสี่ยงหลาย ยังหอบใจมาขอเจ้า
สิจบหม่องนี้หรือไปต่อเรื่องของเฮา กะสุดแต่เจ้าสิเมตตาฮัก