Lyrics

Чөнки мин туры уйламыйм
Башым әйләнә, мин бүтән ачык күрә алмыйм
Нәрсә сез көтәсез?
Мине синең кебек ярат, ла-ла-мине синең кебек ярат (синең кебек)
Мине үзең кебек ярат, ла-ла-мине синең кебек ярат
Миңа синең кебек кагыл, миңа синең кебек кагыл
Нәрсә сез көтәсез?
Мине синең кебек ярат, ла-ла-мине синең кебек ярат (синең кебек)
Мине синең кебек ярат, ла-ла-мине синең кебек ярат (әйе-әйе)
Миңа синең кебек кагыл, миңа синең кебек кагыл
Нәрсә сез көтәсез?
Мин сезгә темпны куярга рөхсәт итәм
Чөнки мин туры уйламыйм
Башым әйләнә, мин бүтән ачык күрә алмыйм
Нәрсә сез көтәсез?
Мине синең кебек ярат, ла-ла-мине синең кебек ярат (синең кебек)
Мине синең кебек ярат, ла-ла-мине синең кебек ярат (әйе-әйе)
Миңа синең кебек кагыл, миңа синең кебек кагыл
Нәрсә сез көтәсез?
Мине синең кебек ярат, ла-ла-мине синең кебек ярат (синең кебек)
Мине синең кебек ярат, ла-ла-мине синең кебек ярат (кем)
Миңа синең кебек кагыл, та-та-миңа кагылган кебек (ах)

Comment: